Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Núi bị đứt gãy

Núi bị đứt gãy

Kiến tạo địa tầng

01:42

Địa lý

Keywords

núi đứt gãy, Nguồn gốc Variscan, Dãy núi Caledonia, đá granit, Na Uy, nhà máy điện hạt nhân, chất thải hạt nhân, môn địa lý, Thiên nhiên

On-screen labels

Núi Kjerag, Nam Na Uy, Đá granit, Hệ thống núi Caledonia, Hệ thống núi Variscan, Variscan, Caledonian
Added to your cart.