Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Nhuộm hoa

Nhuộm hoa

Chúng tôi phun một chất lỏng trong suốt lên cánh hoa của một bông hoa và xem nó chuyển sang màu tím. Hãy tìm hiểu các mẹo hóa học đằng sau hiện tượng này.

02:09

Hoá học

On-screen labels

Dung dịch amoniac, Phenolphtalein, điều chỉnh pH, Axit, Trung tính, Căn bản, Amoniac (NH3), Kiềm, Các phản ứng, Phòng thí nghiệm và chuẩn độ, Được sử dụng để điều trị khó chịu dạ dày
Added to your cart.