Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Những nguy hiểm của sản xuất nhôm

Những nguy hiểm của sản xuất nhôm

Việc sử dụng bauxite, lần đầu tiên được xử lý thành alumina và sau đó thành nhôm, có thể gây hại.

01:21

Tự nhiên

Từ khoá

nhôm, Thiên nhiên, nghiên cứu tự nhiên, bảo vệ môi trương, bùn, nhà máy nhiệt điện, Hungary

On-screen labels

bùn đỏ, nhà máy nhiệt điện, hồ chứa chất thải ăn da, bùn ăn da có pH kiềm, Nước Hungary
Added to your cart.