Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Nguyên tắc của Archimedes với khí

Nguyên tắc của Archimedes với khí

Có sự khác biệt giữa trọng lượng của một chai nhựa chứa đầy không khí và trọng lượng của một chai bị nghiền nát?

03:28

Vật lý

Keywords

pháp luật, Archimedes, khí ga, nhiệt động lực học, vật lý, không khí, đo lường, thí nghiệm, tỉ trọng, thang máy, tỉ lệ, khối lượng, vật lý học

On-screen labels

F b, m * g, Kết quả F = m * g - Fb, Kết quả F = m * g - không khí * V * g, (m- m không khí) * g, F b ≈ 0 N, F 'resultant = (m- m air) * g = m * g - m air * g = m * g - ρ air * V * g
Added to your cart.