Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Ngài Isaac Newton

Ngài Isaac Newton

Newton, một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất, đã đặt ra những điều cơ bản của cơ học. Trong video này, chúng tôi tổng hợp các sự kiện chính của cuộc đời ông.

04:49

Vật lý

Từ khoá

Newton, cơ khí, vật lý, quang học, vật lý học, trọng lực

On-screen labels

Isaac Newton (1642- 1727), 1642, 1661, Cao đẳng Trinity, 1665, F = m * a, ∑F = 0, 1727
Added to your cart.