Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Một câu chuyện Spartan

Một câu chuyện Spartan

Bạn đã nghe nói về trận chiến Thermopylae nổi tiếng, nơi một số chiến binh Hy Lạp giữ lại hàng ngàn binh lính Ba Tư?

02:50

Lịch sử

Từ khoá

Thermopylen, Dienekes, Sparta, Taygetos, Agoge, Krieger, Training, Kampf, Krieg, Schild, Schlacht, Soldat, Altertum, Geschichte

On-screen labels

Thermopylae 480 trước công nguyên, Dienekes, Taygetus, Agoge, Eforos, Perioikoi, Apella
Added to your cart.