Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Mô hình Bohr

Mô hình Bohr

Trong số các nghiên cứu quan trọng nhất được thực hiện vào đầu thế kỷ 20 tập trung vào cấu trúc của nguyên tử.

02:45

Vật lý

On-screen labels

Ernest Rutherford, hạt nhân, electron, Niels Bohr, nguyên tử hydro, 1922, Giải thưởng Nobel Vật lý, Arnold Sommerfeld, Erwin Schrödinger
Added to your cart.