Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Lịch sử vắc-xin

Lịch sử vắc-xin

Các dịch bệnh đã chịu trách nhiệm về sự mất mát của con người nhiều hơn tất cả các cuộc chiến kết hợp và ảnh hưởng đến lịch sử nhiều hơn bất kỳ đế chế hùng mạnh nào.

03:05

Lịch sử

Từ khoá

járvány, vắc-xin, cúm, gyógyítás, tudománytörténet, tudomány, pestis, orvos

On-screen labels

Nước Mỹ, Smallpox, Measles, Influenza, Istanbul, Lady Mary Montagu, Luân Đôn, 3%, 30%, 1770s, Edward Jenner, Louis Pasteur, Emil von Behring, Maurice Ralph Hilleman, 70, 45, 1955, 2015
Added to your cart.