Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Làm thế nào để thể tích của một hình trụ liên quan đến thể tích của một hình nón?

Làm thế nào để thể tích của một hình trụ liên quan đến thể tích của một hình nón?

Trong thí nghiệm này, chúng tôi chứng minh rằng thể tích của một hình trụ gấp ba lần thể tích của hình nón.

03:07

Toán học

Từ khoá

hình học, hình trụ, hình nón, âm lượng, toán học

Các mục liên quan

On-screen labels

Để nó ra

Các mục liên quan

Mối liên hệ giữa thể tích hình chóp vuông và thể tích hình lăng trụ

Trong thí nghiệm này, chúng tôi chứng minh rằng thể tích của lăng kính gấp ba lần thể tích của hình chóp vuông.

Added to your cart.