Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Làm mẫu mô

Làm mẫu mô

Kiểm tra các tế bào và lổ thở trên lớp biểu bì của một cây quỳ thiên trúc ở độ phóng đại 100 lần.

01:36

Sinh học

Từ khoá

biểu bì, Xương chậu, bőrszöveti nyúzat, mẫu mô, lỗ hổng, tế bào bảo vệ, kính hiển vi quang học, nắp trượt, kính hiển vi, tế bào, mô thực vật, thí nghiệm, thực vật, sinh học

On-screen labels

Được làm với độ phóng đại 100 lần, Các tế bào được trang bị chặt chẽ của lớp biểu bì, Bong bóng khí hình thành khi bao phủ, Lỗ hổng
Added to your cart.