Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Kiến trúc nghệ thuật Nouveau

Kiến trúc nghệ thuật Nouveau

Nghệ thuật Nouveau đã loại bỏ tất cả các phong cách chiết trung trước đây trong kiến ​​trúc và mở đường cho kiến ​​trúc hiện đại của thế kỷ 20.

06:22

Nghệ thuật tạo hình

On-screen labels

Chủ nghĩa lịch sử: việc sử dụng các yếu tố của thời đại đã qua, Art Nouveau đã biến mất với phong cách chiết trung, Róbert Nátyi, lịch sử nghệ thuật, không chính xác để mô tả nó như một phong cách, chức năng và hình thức đã được đưa gần hơn, trang trí của các tòa nhà đã được nhấn mạnh, hình dạng hữu cơ chảy tự do, tạo ra một tâm lý đồng nhất, tạo ra một tâm lý đồng nhất
Added to your cart.