Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Hỗ trợ cuộc sống cơ bản (BLS)

Hỗ trợ cuộc sống cơ bản (BLS)

Trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra ở bất cứ đâu, vì vậy điều quan trọng là phải biết cách cung cấp dịch vụ chăm sóc hỗ trợ cuộc sống cơ bản.

03:28

Sinh học

On-screen labels

Kiểm tra an toàn hiện trường, Kiểm tra hơi thở, Mở đường thở của nạn nhân., Nhìn, Nghe, Cảm thấy, 10 giây, 2 hơi thở bình thường, Đặt nạn nhân lên một bề mặt chắc chắn, bằng phẳng., 30 lần ép ngực, sâu 5 cm6 cm, 100 1002020 mỗi phút, 30 lần ép ngực, 2 thông gió, 1 thông gió, 1 giây, Ngừng CPR khi nạn nhân bắt đầu thở bình thường., Đặt nạn nhân vào vị trí hồi phục.
Added to your cart.