Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Hệ sinh thái

Hệ sinh thái

Đây là một video giới thiệu các đặc điểm của hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo.

02:54

Sinh học

Từ khoá

hệ sinh thái, táplálékhálózat, hệ thống tự điều chỉnh, lãnh nguyên, rừng, hồ, sự tương tác, cân đối, cày đất, làm vườn, anyagforgalom, thành phố, Thiên nhiên, chất ô nhiễm, sinh thái, sinh học

On-screen labels

tương tác giữa các loài, hệ thống tự điều chỉnh, hệ sinh thái tự nhiên, bị kìm nén, thành phần được lựa chọn có ý thức của các loài, chu kỳ tự nhiên bị gián đoạn, hệ sinh thái nhân tạo
Added to your cart.