Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Dân số quá mức

Dân số quá mức

Trong sự kìm kẹp của các lỗ đen

01:54

Tự nhiên

Từ khoá

nghiên cứu tự nhiên, Thiên nhiên, khoa học, dân số quá mức, dân số, ô nhiễm môi trường, nhân loại, tỷ lệ tăng dân số, thức ăn, xã hội

On-screen labels

1,5 tỷ, 7 tỷ
Added to your cart.