Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Công việc của sông băng

Công việc của sông băng

Sông băng là một khối băng lớn liên tục, chuyển động chậm xuống sườn đồi.

02:03

Địa lý

Từ khoá

sông băng, Nước đá, Iceland, Dãy Alps, kỷ băng hà, dòng sông băng, moraine, firn, kết thúc moraine, sự ấm lên toàn cầu, nước ngọt, uống nước, lạnh, tan chảy, các lực lượng bên ngoài, Thiên nhiên, bảo vệ môi trương, môn địa lý

On-screen labels

1% nước là có thể uống được, ba phần tư trong số 1% đó bị đóng băng, cháy, sông băng, Dãy núi Alps: 30m / năm, Dãy núi Himalayas: 150m/năm, dòng sông băng, moraine, hồ moraine
Added to your cart.