Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Câu chuyện về Internet

Câu chuyện về Internet

Một mạng lưới ban đầu được thiết kế cho mục đích quân sự và học thuật đã nhanh chóng chinh phục thế giới.

03:43

Khoa học máy tính

Từ khoá

phần mềm, Internet, lướt, trình duyệt web, HTML, HTTP, công nghệ thông tin, hiếu kỳ

On-screen labels

Bộ giao thức TCP/IP, TCP/IP, Giao thức điều khiển truyền vận/Giao thức Internet, Tim Berners-Lee, Robert Cailliau, HTTP
Added to your cart.