Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Câu chuyện của Google

Câu chuyện của Google

Sergey Brin và Larry Page đã thành lập một công ty đã mê hoặc cả thế giới với những ý tưởng sáng tạo.

04:30

Khoa học máy tính

Từ khoá

Google, khoa học máy tính, kính ngắm, câu chuyện, công nghệ thông tin, hiếu kỳ

Added to your cart.