Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Buôn bán nô lệ

Buôn bán nô lệ

Tại sao buôn bán nô lệ là công việc có lợi nhất trong thế kỷ 18?

02:00

Lịch sử

Từ khoá

rabszolga-kereskedelem, nô lệ, slavery, chủ nô, lực lượng lao động, buôn người, buôn bán, Châu phi, Thế giới mới, Nước Mỹ, Atlanti-óceán, công việc, giải quyết, foglyok, tù nhân, emberrablók, bản địa, Bộ lạc châu Phi, đồn điền, người bản địa, cotton, cây mía, thuộc địa, bộ lạc, chiến tranh, lịch sử hiện đại, vô nhân đạo, sự tự do, lịch sử

On-screen labels

Hoa Kỳ, Châu Phi
Added to your cart.