Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Bức tường Béc lin

Bức tường Béc lin

Trong thời gian tồn tại, hàng trăm người đã cố gắng trốn thoát qua Bức tường Berlin nhưng hầu hết những nỗ lực này đã kết thúc bằng cái chết.

06:12

Lịch sử

Từ khoá

Bức tường Berlin, Đông Berlin, Tây Berlin, Bức màn sắt, GDR, FRG, műszaki határzár, Német Szövetségi Köztársaság, Német Demokratikus Köztársaság, Chiến tranh lạnh, Honecker, Berlin, szökési kísérlet, Brezsnyev, bức tường, Nước Đức, Liên Xô, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, tháp canh, chủ nghĩa tư bản, imperializmus, Hoa Kỳ, sức mạnh to lớn, nagyhatalmak, kapitalista, sự tự do, Chiến tranh Thế giới II, modern age, lịch sử, chính trị

Các mục liên quan

On-screen labels

Bức tường Béc lin, Đông Berlin 1979, Vào lúc 2 giờ 14 phút ngày 2 tháng 7 năm 1979, Dieter Brüns nhận được một bài giảng giáo dục., Tập tin đã đóng, Chi Lê, Erich Honecker 1912-1994

Các mục liên quan

Sự hình thành của một thế giới lưỡng cực

Sự hình thành của Liên Hợp Quốc và các sự kiện sau khi Thế chiến II kết thúc.

Added to your cart.