Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Bằng chứng tiến hóa trên cơ thể chúng ta

Bằng chứng tiến hóa trên cơ thể chúng ta

Chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng trực tiếp về sự tiến hóa của Darwin trong môi trường của chúng ta hoặc thậm chí trên chính cơ thể chúng ta.

04:23

Sinh học

Từ khoá

Darwin, sự phát triển, sinh học, hệ thực vật và động vật, chủng loại, chủng loài, thích ứng, phát triển, triết học, di truyền, học thuyết, Nguồn gốc của các loài, Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, chọn lọc tự nhiên, lựa chọn, thực tế, chứng cớ, đa dạng, đột biến, cuộc thi, con khỉ, Darwinism, palmaris longus, nổi da gà, răng khôn, cơ auricular

On-screen labels

Charles Darwin, 12 tháng 2 năm 1809 - 19 tháng 4 năm 1882, 24 tháng 11 năm 1859, thực tế, lòng bàn tay dài, cơ bắp, nổi da gà, răng khôn
Added to your cart.