Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Ảo tưởng ngược

Ảo tưởng ngược

Xem cách bạn có thể đảo ngược hình ảnh bằng cách sử dụng một ly nước.

01:01

Vật lý

On-screen labels

Đây là thứ mà bạn cần, nước, một ly, giấy in, Chuyện gì đã xảy ra?, Điều gì gây ra hiệu ứng ngược?
Added to your cart.