The ventricular system and the main brain regions

This animation demonstrates the internal structure of the brain.

Bổ sung liên quan

Độ phân giải của mắt người là gì?

Độ phân giải của mắt chúng ta có thể so sánh với phim chất lượng hàng đầu hiện nay không? Độ...

Saliva, a versatile body fluid

In this lesson you will learn more about this special liquid.

Vitamin

Làm thế nào để cơ thể chúng ta tiếp cận với các vitamin cần thiết?

The secret life of newborns

Learn more about the early stages of human development with this lesson.

Phản xạ của bạn nhanh như thế nào?

The lesson introduces you to our innate and learnt reflexes.

Chúng ta nhìn bằng gì? Mắt

This lesson presents the anatomy of the eye, the mechanism of vision, and common vision...

Cò có thực sự sinh em bé?

This lesson presents everything related to human reproduction.

Hiến máu

Hiến máu có thể cứu sống, vì bệnh nhân thường cần các sản phẩm máu khác nhau để phục hồi.

Added to your cart.