Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Zeppelin airship, LZ 17 Sachsen (1913)

Zeppelin airship, LZ 17 Sachsen (1913)

A Zeppelin is a type of controllable, rigid airship.

Công nghệ

Từ khoá

khí cầu, Zeppelin, Sachsen, hàng không, vận tải hành kháchh, khí hydro, bánh lái, thang máy, cabin, động cơ xà cừ, quả bóng bay, dân sự, quân đội, thương mại, Công nghệ

Các mục liên quan

Hiđro (H₂)

Chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí. Hiđro là nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vũ trụ.

Khinh khí cầu (thế kỷ 18)

Anh em nhà Montgolfier người Pháp là những nhà tiên phong đầu tiên trong việc bay lên bầu trời.

Phản ứng của hidro với oxi

Khí Knallgas (còn gọi lại khí oxihidrogen), là hỗn hợp của hidro và oxi. Hỗn hợp này có khả năng phát nổ khi bắt lửa.

Sự hình thành phân tử hidro

Hai nguyên tử hidro trong phân tử hidro liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị.

Otto Lilienthal’s glider

The German engineer Otto Lilienthal was the first person to make successful flights with a glider designed by himself.

Wright Flyer I (1903)

The Wright Flyer was the first successful powered, heavier-than-air aircraft, designed and built by the Wright brothers.

Airbus A380 (2005)

The double-decked, wide-bodied passenger aircraft can carry more then 500 passengers.

Added to your cart.