Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Zeppelin airship, LZ 129 Hindenburg

Zeppelin airship, LZ 129 Hindenburg

A Zeppelin is a type of rigid-framed airship.

Công nghệ

Từ khoá

Hindenburg, Zeppelin, khí cầu, Lakehurst, khí nâng hydro, tiếng Đức, thảm họa, cabin, động cơ xà cừ, buồng lái, túi khí, bình xăng, Công nghệ, lịch sử

Các mục liên quan

Zeppelin airship, LZ 17 Sachsen (1913)

A Zeppelin is a type of controllable, rigid airship.

Khinh khí cầu (thế kỷ 18)

Anh em nhà Montgolfier người Pháp là những nhà tiên phong đầu tiên trong việc bay lên bầu trời.

Phản ứng của hydro với oxy

Khí Knallgas (còn gọi lại khí oxyhydrogen), là hỗn hợp của hydro và oxy. Hỗn hợp này có khả năng phát nổ khi bắt lửa.

Sự hình thành phân tử hydro

Hai nguyên tử hydro trong phân tử hydro liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị.

The history of aviation

The animation offers a summary of the history of aviation from the Middle Ages.

Helicopter experiment (Oszkár Asboth, 1928)

As a milestone in the history of aviation, Oszkár Asboth´s first helicopter made its first flight in 1928.

Motorised aeroplane (János Adorján, 1910)

The construction of ´Libelle´ (Dragonfly) is one of the milestones of (Hungarian) aviation history.

Otto Lilienthal’s glider

The German engineer Otto Lilienthal was the first person to make successful flights with a glider designed by himself.

Wright Flyer I (1903)

The Wright Flyer was the first successful powered, heavier-than-air aircraft, designed and built by the Wright brothers.

Airbus A380 (2005)

The double-decked, wide-bodied passenger aircraft can carry more then 500 passengers.

Boeing 747 (1969)

The Jumbo Jet is one of the best known airliners.

Bombardier CRJ200 (1991)

The small passenger aircraft is designed for speed, convenience and economical operation.

Added to your cart.