Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Xưởng của Galileo Galile

Xưởng của Galileo Galile

Các thành tựu khoa học của Galileo Galilei đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của vật lý và thiên văn học.

Lịch sử

Từ khoá

Galileo Galilei, xưởng, sự phát minh, phát minh, kính viễn vọng, la bàn, kính hiển vi, Quả địa cầu, nhiệt kế, nhà vật lý, vật lý học, thiên văn học, nhà thiên văn học, toán học, nhà toán học, Ý, đa hình, Padua, Sao Mộc, Mặt trăng của sao Mộc, ống kính, lịch sử hiện đại, Pisa, lịch sử

Các mục liên quan

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Kính thiên văn

Hình ảnh này thể hiện các kính thiên văn quang học và vô tuyến dùng trong quan sát thiên văn.

Quá trình phát triển của cơ học thiên thể

Hình ảnh này giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà vật lý học làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ.

Các định luật của Newton về chyển động

Video mô phỏng này cho thấy ba định luật về chuyển động của nhà bác học Isaac Newton, đặt nền tảng cho cơ học cổ điển.

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

Leaning Tower of Pisa (14th century)

The medieval bell tower of the Cathedral of Pisa is the most famous leaning tower of the world.

Leonardo da Vinci’s workshop (Florence, 16th century)

Visit the workshop of the Renaissance polymath and his most influential inventions and works of art.

Những nhà vật lý làm thay đổi thế giới

Những nhà vật lý học vĩ đại này có tác động rất lớn tới sự tiến bộ của ngành vật lý.

Nhiệt kế

Có rất nhiều loại thiết bị được dùng để đo nhiệt độ.

Hệ Mặt Trời; quỹ đạo các hành tinh

8 hành tinh trong Hệ Mặt Trời của chúng ta có quỹ đạo hình elip.

Historical topography (notable personalities, universal history)

Find present-day countries related to notable historical personalities.

Interesting astronomy facts

This animation presents some interesting facts in the field of astronomy.

Venice in the Middle Ages

Medieval Venice owed its wealth to its flourishing maritime trade.

Added to your cart.