Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Xúc xắc

Xúc xắc

Xúc xắc thông thường có thể được sử dụng để giải các bài tập thống kê và xác xuất.

Toán học

Từ khoá

xúc xắc, xác suất, toán học, thử nghiệm xác suất

Các mục liên quan

Các cảnh

Xúc xắc

Rất nhiều trò chơi trên bàn cờ có bao gồm xúc xắc để quyết định ai sẽ bắt đầu trò chơi hoặc ai sẽ thực hiện di chuyển tiếp theo.

Trong những trò chơi, trường hợp ngẫu nhiên đóng một vai trò quan trọng. Trong toán học xúc xắc thường được sử dụng như những sinh số ngẫu nhiên, vì xác xuất của mỗi giá trị là bằng nhau mỗi lần đổ xúc xắc với một lực tương đương.

Trong chuyển động này bạn có thể đổ 1, 2 hoặc e lượt xúc xắc trùng màu hoặc khác màu nhau và phân tích kết quả.

Một lần đổ xúc xắc

Một xúc xắc thông thường được đổ 10 lần. Kết quả của mỗi lần đổ được thêm vào bảng. Bảng này cũng bao gồm số liệu thống kê của từng giá trị.

Hai viên xúc xắc cùng màu

Hai xúc xắc thông thường cùng màu được đổ 10 lần. Vì chúng có cùng màu nên không có sự khác biệt nào cả. Kết quả của mỗi lần đổ được thêm vào bảng. Bảng này cũng bao gồm số liệu thống kê từng giá trị của cả hai xúc xắc.

Hai viên xúc xắc khác màu

Hai xúc xắc thông thường khác màu nhau được đổ 10 lần. Kết quả của mỗi lần đổ được thêm vào bảng. Bảng này cũng bao gồm số liệu thống kê từng giá trị của cả hai xúc xắc.

Ba viên xúc xắc cùng màu

Ba xúc xắc thông thường cùng màu nhau được đổ 10 lần. Vì chúng có cùng màu nên không có sự khác biệt nào cả. Kết quả của mỗi lần đổ được thêm vào bảng. Bảng này cũng bao gồm số liệu thống kê từng giá trị của cả ba xúc xắc.

Ba viên xúc xắc khác màu

Ba xúc xắc thông thường khác màu nhau được đổ 10 lần. Kết quả của mỗi lần đổ được thêm vào bảng. Bảng này cũng bao gồm số liệu thống kê từng giá trị của cả ba xúc xắc.

Các mục liên quan

Colouring a cube

Colouring the vertices, edges and faces of a given cube according to the criteria specified in the exercise.

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

Grouping of cuboids

This animation demonstrates various types of cuboids through everyday objects.

Nets of a cuboid (exercises)

This animation demonstrates the different nets of a cuboid and includes a game.

Net of a cube (exercises)

Not all nets consisting of 6 congruent squares are foldable into cubes.

Cube (exercises)

Edges, diagonals and faces of a cube can be identified by its vertices.

Cube of cubes

An exercise about the regular hexahedron built from unit cubes to help deepen your knowledge of cubes.

Cube puzzle

Building cubes shown in several views from the available unit cubes aids spatial vision and other skills.

Cube sections (exercise)

Examining solids formed by the intersection of a cube and a plane.

Added to your cart.