Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Xe tăng (Thế chiến Thứ hai)

Xe tăng (Thế chiến Thứ hai)

Xe tăng là vũ khí chính trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Lịch sử

Từ khoá

xe tăng, Chiến tranh Thế giới II, chiến tranh thế giới, theo dõi liên tục, bọc thép, T–34, Tiger I, M4, xe, hỏa lực, Rommel, Hổ, áo giáp, súng, tháp súng, Sherman, chiến tranh, lục địa, lịch sử, xe địa hình

Các mục liên quan

Tanks (World War I)

Tanks developed in the mid-1910s quickly became the most important weapons of land-based military operations.

B-24 Liberator

The B-24 Liberator was an American heavy bomber aircraft, built in large numbers, that was used on every front during World War II.

Blitzkrieg strategy (1939–1940)

This effective strategy was based on the fast and synchronised attack of different branches of the army.

Firearms

Competing with each other in the 19th and 20th centuries, the world´s most powerful nations made great efforts to develop effective firearms.

German soldier (World War II)

Soldiers of the Wehrmacht in World War II were well-trained and well-equipped with modern weapons.

Pháo đài bay B-17 (Mỹ, 1938)

'Pháo đài bay' được Boeing phát triển để phục vụ cho Lực lượng Không quân Hoa Kỳ.

Quân đội Liên Xô (Chiến tranh thế giới lần thứ Hai)

Nhờ quy mô vũ trang và kho đạn dược lớn mạnh, quân đội Liên Xô đã trở thành đầu mối môi giới vũ khí quyền lực sau Thế chiến thứ Hai.

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

Bom nguyên tử (1945)

Bom nguyên tử là một trong những vũ khí có sức tàn phá khinh khủng nhất trong lịch sử loài người.

Cannon operation (18th century)

The cannon was an important type of firearms at the beginning of modern history, widespread both on land and water.

Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mang đến những thay đổi trọng đại trong công nghệ quân sự nhờ sự triển khai của các loại vũ khí mới.

Leonardo da Vinci’s inventions – Armoured car

The design for the armoured car features the most important military requirements: reliability, portability and great firepower.

V-1 flying bomb

The V-1 flying bomb was an early pulse-jet-powered cruise missile developed in Nazi Germany and deployed in WWII.

V-2 ballistic missile (1944)

The German liquid-propellant rocket, developed during WWII, was the first known man-made object to reach space.

Added to your cart.