Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Wonders of the Ancient World

Wonders of the Ancient World

Today only one of the Wonders of the Ancient World is still intact: the Pyramids of Giza.

Lịch sử

Từ khoá

Kỳ quan thế giới cổ đại, Kim tự tháp Giza, Ngọn hải đăng Alexandria, Vườn treo Babylon, Đền thờ nữ thần ở Ephesus, Lăng mộ của Mausolus, Tượng khổng lồ của Rhodes, Tượng thần Zeus tại Olympia, kiến trúc, Hellas, Babylon, Ai Cập, Lưỡng Hà, nhà thờ, lăng, ký ức, cổ xưa, lịch sử

Các mục liên quan

Olympia (5th century BC)

The Olympic Games, held in the town every 4th year after 776 BC made it one of the centres of ancient Greece.

Code of Hammurabi

The Code of Hammurabi is the emblem of the Mesopotamian civilisation; it contains 282 laws carved into a basalt stele.

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of geometry'.

Ara Pacis Augustae (Rome, 1st century BC)

The Altar of Peace, commissioned during the reign of Augustus, was one of the most important works of ancient Roman art.

Types of ancient Greek columns

The Doric, Ionic and Corinthian order of columns are different in size and ornamentation as well.

Acropolis (Athens, 5th century BC)

The world's most famous citadel, the Acropolis of Athens was built in the 5th century BC, during the Age of Pericles.

Colosseum (Rome, thế kỷ thứ 1)

Đấu trường hùng vĩ và nổi tiếng nhất của Rome đã được xây dựng vào thế kỷ 1.

Added to your cart.