Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Watt´s steam engine (18th century)

The steam engine, perfected by the Scottish engineer James Watt, revolutionised technology.

Bổ sung liên quan

Buôn bán nô lệ

Tại sao buôn bán nô lệ là công việc có lợi nhất trong thế kỷ 18?

Thống nhất nước Đức

Vào thế kỷ 19, các quốc gia Đức bị chia cắt thống nhất dưới sự lãnh đạo của nước Phổ.

Khám phá châu Âu

Mong muốn trở nên giàu có và truyền bá Kitô giáo, và tiến bộ trong công nghệ chèo thuyền đều...

Cha đẻ của sao chổi: Edmond Halley

Trước thế kỷ 17, các nhà thiên văn học không thể giải thích được hiện tượng các ngôi sao băng.

Elizabeth Keckley

Elizabeth Keckley đã xoay sở để đạt được Giấc mơ Mỹ thông qua tài năng và sự kiên trì của mình.

thời vua Louis thứ XIV

Những nỗ lực của các vị vua Bourbon trước đây để củng cố chế độ quân chủ Pháp đã mở đường cho...

Người cai trị biển

Gợi lại các trận hải chiến trong bài học này.

Cuộc chinh phạt châu Âu của châu Mỹ

Sau năm 1492, châu Mỹ bị xâm chiếm bởi những người chinh phục châu Âu, những người đã áp đảo...

Added to your cart.