Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Vùng sản xuất rượu vang

Vùng sản xuất rượu vang

Rượu vang của vùng Tokaj nổi tiếng khắp thế giới.

Lịch sử

Từ khoá

rựu nho, vùng sản xuất rựu van, văn hóa rựu van, Vùng rượu vang Tokaj, Tokaj, nho, đến, nông nghiệp, nhà báo, sản xuất cây trồng, dinh thự, nơi cư trú, rựu, tòa nhà

Các mục liên quan

Máy tuốt lúa (thế kỷ 19)

Máy tuốt lúa được sử dụng để tách phần hạt khỏi cây lúa.

Farming techniques

Farming techniques evolved with the development of human civilisation in the Middle Ages and the Modern Age.

Market town (Kingdom of Hungary)

Market towns became the most common type of towns in the Kingdom of Hungary by the Late Middle Ages.

Royal feast (15th century)

The second wife of Matthias Corvinus, King of Hungary, was Beatrice of Aragon.

Cacbon monooxit (CO) (sơ cấp)

Là loại khí không màu, không mùi, rất độc với người và động vật ở nồng độ cao.

Cacbon monooxit (CO) (trung cấp)

Là loại khí không màu, không mùi, rất độc với người và động vật ở nồng độ cao.

D-glucozơ (dextrose) (C₆H₁₂O₆)

Nguồn năng lượng chính cho các tế bào sống.

Gutenberg's press (Mainz, 15th century)

Life magazine picked Gutenberg's invention of mechanical movable type printing as the most important event of the second millennium.

Ring closure of glucose

The animation demonstrates the process of ring closure of open-chain glucose into alpha- and beta-D-glucose.

Added to your cart.