Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Vùng hiểu tiếng nói ở vỏ não

Vùng hiểu tiếng nói ở vỏ não

Việc diễn đạt lời nói đòi hỏi nhiều trung tâm vỏ não phải hoạt động đồng bộ cùng một lúc.

Sinh học

Từ khoá

lời nói, vỏ não vận động lời nói, vỏ não xử lý lời nói, vỏ thính giác, Broca, Wernicke, nhận thức, võ não thị giác, não, vỏ não, aphasia, nhân loại, sinh học

Các mục liên quan

Các bộ phận của não người

Các bộ phận chính của não người là thân não, tiểu não, não trung gian và đại não bao gồm các thùy.

Não người

Các bộ phận chính của não người là trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não.

Truyền tin qua synap

Nơ-ron truyền các tín hiệu điện thông qua synap điện thế và synap hóa học.

Tai và cơ chế nghe

Tai biến đổi các rung động của không khí thành các tín hiệu điện được xử lý bởi não.

Voice production

When producing sound, the vocal cords are vibrated by the air flowing out of the lung.

Hệ thần kinh

Hệ thần kinh trung ương bao gồm não và tủy sống, hệ thần kinh ngoại biên bao gồm các dây thần kinh và hạch.

Giải phẫu tuỷ sống

Tuỷ sống là một phần của hệ thần kinh trung ương chạy trong cột sống và đây là nơi các sợi thần kinh phân nhánh ra.

Added to your cart.