Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Vùng cácxtơ (cơ bản)

Vùng cácxtơ (cơ bản)

Địa hình cácxtơ bao gồm thung lũng sụt và nhũ đá nhỏ giọt.

Địa lý

Từ khoá

khu vực karst, karst, hình thành karst, karstization, núi đá vôi, hang đá vôi, hang động, mùa xuân karst, thạch nhũ, thung lũng, karrenfeld, hố sụt, đá, lượng mưa, cấu hình địa hình, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Karst region (intermediate)

Karst formations include dolines and dripstones.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

Chichen Itza (12th century)

The legendary city of the Mayan-Toltec Empire was located on the territory of present-day Mexico.

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Vòng tuần hoàn nước (cơ bản)

Nước trên Trái Đất liên tục thay đổi trạng thái. Vòng tuần hoàn nước gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan và đóng băng.

Added to your cart.