Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mang đến những thay đổi trọng đại trong công nghệ quân sự nhờ sự triển khai của các loại vũ khí mới.

Lịch sử

Từ khoá

vũ khí, vũ khí tầm xa, chiến tranh thế giới, Chiến tranh thế giới thứ nhất, World War I., đại bác, vữa, súng máy, súng phun lửa, mặt nạ phòng độc, công nghệ quân sự, hộp đạn, hiện đại, thiết bị

Các mục liên quan

Tanks (World War I)

Tanks developed in the mid-1910s quickly became the most important weapons of land-based military operations.

Cannon operation (18th century)

The cannon was an important type of firearms at the beginning of modern history, widespread both on land and water.

Firearms

Competing with each other in the 19th and 20th centuries, the world´s most powerful nations made great efforts to develop effective firearms.

The Battle of Jutland (1916)

The naval battle fought by the British Navy against the German Navy was the largest sea battle in World War I.

Bom nguyên tử (1945)

Bom nguyên tử là một trong những vũ khí có sức tàn phá khinh khủng nhất trong lịch sử loài người.

German soldier (World War II)

Soldiers of the Wehrmacht in World War II were well-trained and well-equipped with modern weapons.

Quân đội Liên Xô (Chiến tranh thế giới lần thứ Hai)

Nhờ quy mô vũ trang và kho đạn dược lớn mạnh, quân đội Liên Xô đã trở thành đầu mối môi giới vũ khí quyền lực sau Thế chiến thứ Hai.

American Marine (beginning of the 21st century)

The US Marine Corps is an important branch of the US Armed Forces, with about 200 thousand, specially trained members.

Added to your cart.