Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Voyager space probes

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Địa lý

Từ khoá

Voyager, thăm dò không gian, Hệ mặt trời, thám hiểm không gian, thiên văn học, đĩa ghi vàng, không gian bên ngoài, hành tinh, ngôi sao, Trái đất, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, sao Hải vương, môn địa lý

Các mục liên quan

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Interesting astronomy facts

This animation presents some interesting facts in the field of astronomy.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Định luật chuyển động hành tinh Kepler

Ba định luật quan trọng miêu tả chuyển động của các hành tinh được xây dựng bởi Johannes Kepler.

Hệ Mặt Trời; quỹ đạo các hành tinh

8 hành tinh trong Hệ Mặt Trời của chúng ta có quỹ đạo hình elip.

ISS

The International Space Station is a habitable satellite built with the cooperation of 16 countries.

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Kính thiên văn

Hình ảnh này thể hiện các kính thiên văn quang học và vô tuyến dùng trong quan sát thiên văn.

Kính viễn vọng Không gian Hubble

Kính viễn vọng Không gian Hubble bay quanh ngoài vùng khúc xạ của khí quyển Trái đất.

Our astronomical neighbourhood

A demonstration of nearby planets, stars and galaxies.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

The Cassini-Huygens Mission (1997-2017)

The Cassini spacecraft was exploring Saturn and its moons for nearly 20 years.

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

Apollo 15 mission (Lunar Rover)

The animation shows the two-seater Lunar Rover used in the Apollo 15 mission

Dụng cụ quang học

Ngày nay, rất nhiều thiết bị quang học đang được sử dụng, từ kính hiển vi đến kính thiên văn.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Observatory

Observatories are often built at high elevations to minimise the effects of atmospheric turbulence

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

Lò phản ứng nhiệt hạch

Phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng vai trò như một nguồn năng lượng gần như vô hạn và thân thiện với môi trường.

Quá trình phát triển của cơ học thiên thể

Hình ảnh này giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà vật lý học làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ.

Added to your cart.