Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

The Vought F4U Corsair radial-engined naval fighter was one of the most prominent American aircraft of the Second World War.

Lịch sử

Từ khoá

Cướp biển, Hải quân, động cơ xuyên tâm, máy bay chiến đấu, không quân, máy bay, cỗ máy chiến thắng, második világháború, tàu sân bay, trận chiến trên không, Hoa Kỳ, Nước Mỹ, USA, hàng không, phi cơ, cánh quạt, trận chiến, công nghệ quân sự, lịch sử, chiến tranh thế giới, modern age, chiến tranh

Các mục liên quan

Động cơ xuyên tâm

Động cơ xuyên tâm chủ yếu được dùng trong máy bay và trực thăng.

Messerschmitt Bf 109 G (Germany, 1941)

A legendary fighter plane used by the German air force in World War II.

Mitsubishi A6M Zero (Japan, 1940)

The Japanese Mitsubishi A6M, commonly known as 'Zero' to the Allies, was a legendary aircraft of the Second World War.

Supermarine Spitfire (United Kingdom, 1938)

Spitfire was a legendary British single-seat military aircraft used in World War II.

Pháo đài bay B-17 (Mỹ, 1938)

'Pháo đài bay' được Boeing phát triển để phục vụ cho Lực lượng Không quân Hoa Kỳ.

Quân đội Hoa Kỳ (Chiến tranh Thế giới lần thứ hai)

Quân đội Mỹ đã chiến đấu trong hầu hết các mặt trận thời Thế chiến thứ Hai.

B-24 Liberator

The B-24 Liberator was an American heavy bomber aircraft, built in large numbers, that was used on every front during World War II.

Bell X-1

The Bell X-1 was the first manned aircraft to exceed the speed of sound in level flight.

Bom nguyên tử (1945)

Bom nguyên tử là một trong những vũ khí có sức tàn phá khinh khủng nhất trong lịch sử loài người.

Chengdu J-20 Mighty Dragon (China, 2017)

The Chengdu J-20, also known as Mighty Dragon, is a multiple function stealth fighter aircraft.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

From the 1940s, the increasingly large aircraft carriers became the masters of the oceans.

Attack of Pearl Harbor (1941)

The United States entered World War II after the devastating attack by the Japanese navy.

Battle of Midway (1942)

One of the most important battles of World War II proved to be a turning point of the War in the Pacific.

F-16 Fighting Falcon (USA, 1978)

The Fighting Falcon is the most successful aircraft in the category of multi-purpose fighters.

Added to your cart.