Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Voi ma mút

Voi ma mút

Động vật bộ vòi đã tuyệt chủng có liên quan mật thiết với loài voi ngày nay, thường bị người tiền sử săn bắt.

Sinh học

Từ khoá

voi ma mút, hóa thạch, tuyệt chủng, kỷ băng hà, Pleistocene, bản vẽ hang động, bắp chân, thân cây, ngà, động vật ăn cỏ, động vật có xương sống, động vật có vú, động vật, sinh học

Các mục liên quan

Hang động Thời kỳ đồ đá cũ

Những nơi ở đầu tiên trong lịch sử loài người cung cấp rất nhiều thông tin về lối sống của tổ tiên chúng ta.

Sự tiến hóa của loài người

Phần não và hộp sọ đã trải qua những biến đổi quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người.

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

Ốc anh vũ

Là nhóm đã tuyệt chủng thuộc lớp Cephalopoda với bộ xương ngoài rắn chắc. Chúng là những hóa thạch cung cấp nhiều thông tin tuyệt vời.

"Khủng long bạo chúa" T–Rex

Là loài ăn thịt cỡ lớn có lẽ được biết đến nhiều nhất trong các loại khủng long.

African elephant

The largest land mammal on Earth.

American bison

The American bison is the largest land animal in North America.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358–299 million years ago).

Chim cổ Archaeopteryx

Chim cổ cho thấy những đặc điểm của cả chim và bò sát. Chúng có khả năng là tổ tiên của các loài chim.

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, 'móng vuốt khủng khiếp', là một loài khủng long chạy nhanh ăn thịt.

Dodo

The dodo is an extinct species of birds that used to be native to the island of Mauritius. It has become the symbol of extinction.

Fjord

A fjord is a long, narrow inlet with steep sides, created in a valley carved by glacial activity.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Homo erectus (người đứng thẳng)

"Người đứng thẳng" sử dụng các công cụ và có thể nhóm lửa.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Khủng long Apatosaurus

Loài khủng long ăn cỏ, cổ dài với thân hình to lớn.

Megalithic cultures in Europe

Structures consisting of enormous stone blocks, dating back thousands of years, are monuments of megalithic cultures.

Reindeer

Reindeer are the northernmost deer species.

Stegosaurus

A type of prehistoric reptile having bony plates on its back, which aided thermoregulation.

Thằn lằn bay

Một loài bò sát biết bay giống với loài chim, sống trong thời tiền sử. Tuy nhiên giữa chúng và loài chim không tồn tại liên kết tiến hóa trực tiếp.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

Sự trãi rộng của Người Tinh Khôn trên Trái đất.

"Người tinh khôn" có nguồn gốc từ Châu Phi và phân tán ra hầu khắp các châu lục.

Types of dentition in mammals

The dentition of different species of mammals reflect their feeding habits.

From the Stone Age to the Iron Age

This animation demonstrates the development of the axe throughout archaeological periods.

Ötzi, the Iceman

The mummified body of a man who probably lived in the Chalcolithic period, was found in one of the glaciers of the Alps.

Added to your cart.