Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Vinyl clorua (chloroethylene) (C₂H₃Cl)

Vinyl clorua (chloroethylene) (C₂H₃Cl)

Là đơn phân của PVC.

Hoá học

Từ khoá

vinyl chloride, chloroetylen, alkyl halide, halogen chứa hợp chất hữu cơ, chưa bão hòa, nhóm vinyl, monome, polymer, trùng hợp, PVC, polyvinyl clorua, thêm vào, chất độc, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Mô hình phân tử dạng rỗng

Vinyl clorua C₂H₃Cl

Thông tin

Khối lượng phân tử: 62,5 g/mol

Điểm nóng chảy: -153,7 °C

Điểm sôi: -13,4 °C

Mật độ: 0,0029 g/cm³

Mật độ hơi tương đối (không khí =1): 2,2

Đặc tính

Vinyl clorua là đơn phân của PVC. Đây là loại khí độc không màu, không mùi, nặng hơn không khí, rất dễ cháy và phát nổ. Vinyl clorua hòa tan tốt trong cồn và ête nhưng kém hòa tan hơn trong nước. Phản ứng điển hình của vinyl clorua là hai phản ứng cộng trùng hợp. Vinyl clorua sẽ bị phá vỡ khi cháy, tạo thành các chất ăn mòn độc hại.

Hiện diện trong tự nhiên, sản xuất

Vinyl clorua được sản xuất thông qua sự nhiệt phân 1,2-Dicloroetan là chất được tạo ra bởi phản ứng của etylen và clo hoặc phản ứng của axetylen và hydro clorua.

Sử dụng

Polyvinyl clorua (hoặc PVC) được sản xuất từ phản ứng trùng hợp vinyl clorua.

Mô hình phân tử dạng đặc

Tường thuật

Các mục liên quan

Cacbon tetraclorua (CCl₄)

Chất lỏng không màu, độc hại, và có mùi ngọt.

Chloromethane (methyl-chloride) (CH₃Cl)

Chloromethane can be prepared by heating a mixture of methane and chlorine.

Diclomêtan (CH₂Cl₂)

Được sản xuất bằng cách xử lý metan với khí clo và được dùng làm dung môi.

Ethene (ethylene) (C₂H₄)

The first member in the homologous series of 1-alkenes.

Triclomêtan, clorofom (CHCl₃)

Còn gọi là clorofom, trước đó từng được sử dụng như thuốc gây mê và sau này là dung môi trong phòng thí nghiệm.

Ethane (C₂H₆)

The second member in the homologous series of straight-chain alkanes.

Phản ứng trùng hợp ethylen

Polyethylene là sản phẩm tạo ra từ việc polyme hóa ethylen, đó là một loại nhựa.

1,1,2,2-tetrafluorethylene (C₂F₄)

Loại khí không màu, không mùi, là monome của teflon

Clo (Cl₂)

Một loại khí độc màu vàng xanh có mùi mạnh, là một trong các nguyên tố halogen.

Added to your cart.