Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Hình ảnh trên đây mô tả vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.

Toán học

Từ khoá

yếu tố không gian, dòng, máy bay, giao nhau, song song, đường xiên, điểm giao nhau

Các mục liên quan

Biến đổi hình học - Phép đối xứng

Hình ảnh trên mô tả phép đối xứng hình học, một trong những biến đổi hình học trong cả mặt phẳng và không gian.

Geometric transformations – rotation

This animation demonstrates geometric rotation, a type of geometric transformation both in plane and space.

Added to your cart.