Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

V-2 ballistic missile (1944)

V-2 ballistic missile (1944)

The German liquid-propellant rocket, developed during WWII, was the first known man-made object to reach space.

Lịch sử

Từ khoá

tên lửa đạn đạo, đạn đạo, chiến tranh thế giới, thuốc nổ, Đệ tam, tên lửa, tiếng Đức, hủy diệt hàng loạt, vũ khí

Các mục liên quan

V-1 flying bomb

The V-1 flying bomb was an early pulse-jet-powered cruise missile developed in Nazi Germany and deployed in WWII.

Bell X-1

The Bell X-1 was the first manned aircraft to exceed the speed of sound in level flight.

Emergency landing in the Sahara (Little Prince)

The emergency landing of the pilot appears in the frame story of Antoine de Saint-Exupéry´s most famous novel, The Little Prince.

Firearms

Competing with each other in the 19th and 20th centuries, the world´s most powerful nations made great efforts to develop effective firearms.

German soldier (World War II)

Soldiers of the Wehrmacht in World War II were well-trained and well-equipped with modern weapons.

Pháo đài bay B-17 (Mỹ, 1938)

'Pháo đài bay' được Boeing phát triển để phục vụ cho Lực lượng Không quân Hoa Kỳ.

Bom nguyên tử (1945)

Bom nguyên tử là một trong những vũ khí có sức tàn phá khinh khủng nhất trong lịch sử loài người.

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

Added to your cart.