Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Underground waters

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Địa lý

Từ khoá

nước ngầm, tầng ngậm nước, tầng chứa nước bị nứt, nước mạch, nước karst, lớp không thấm nước, lớp thấm, khu vực karst, mùa xuân karst, uống nước, karst, hang động, lượng mưa, nông nghiệp, lũ nước ngầm, vòng tuần hoàn nước, tốt, sôi, suối, con sông, thủy văn, Thiên nhiên, thủy quyển, nước, môn địa lý

Các mục liên quan

Bơm nạp và bơm tác động trực tiếp

Bơm tác động trực tiếp và bơm nạp là các loại bơm nước đơn giản nhất.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Vòng tuần hoàn nước (cơ bản)

Nước trên Trái Đất liên tục thay đổi trạng thái. Vòng tuần hoàn nước gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan và đóng băng.

Ô nhiễm nước

Các nguồn gây ô nhiễm nước chính là các vùng công nghiệp, nông nghiệp, và đô thị.

Biển định hình bề mặt Trái Đất như thế nào?

Nước biển, là một ngoại lực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bờ biển.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Hệ thống cấp nước

Hệ thống cấp nước cung cấp nước sạch và an toàn cho người dùng.

Nhà máy điện địa nhiệt

Các trạm năng lượng địa nhiệt chuyển đổi năng lượng của nước nóng có áp suất cao đến từ các lớp sâu trong lòng Trái đất thành điện năng.

Sự hình thành mây, các loại mây

Nước ở bề mặt khi bay hơi hình thành các đám mây có nhiều hình dạng, rồi từ đó nước rơi xuống lại bề mặt dưới dạng mưa.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Nhà máy điện thủy triều

Các nhà máy điện thủy triều sử dụng sự biến động hàng ngày của mực nước để sản xuất điện.

How does it work? - Water tap

This animation demonstrates the functioning of the 3 basic types of water tap.

Karst region (intermediate)

Karst formations include dolines and dripstones.

Vùng cácxtơ (cơ bản)

Địa hình cácxtơ bao gồm thung lũng sụt và nhũ đá nhỏ giọt.

Added to your cart.