Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

USS Ohio (US, 1979)

Nuclear propulsion was first used by the US Navy for powering submarines in the mid-20th century.

Lịch sử

Từ khoá

tàu ngầm, USS Ohio, nguyên tử, Hải quân, Cây đinh ba, phóng tên lửa, tên lửa, tên lửa xuyên qua, lò phản ứng hạt nhân, lò phản ứng, lính, Chiến tranh lạnh, tàu, kính tiềm vọng, máy bay lặn, ngư lôi, dằn, tuabin, sonar, vũ khí, Tháp

Các mục liên quan

AH-64 Apache (USA, 1975)

The Apache attack helicopter, named after an American Indian tribe, was developed for the United States Army.

Ictíneo II submarine

The submarine designed by the Spanish inventor Narcís Monturiol was a pioneering work in the history of underwater navigation.

Tàu chở dầu

Tàu chở dầu xuất hiện vào cuối thế kỷ 19; ngày nay chúng là một trong những con tàu lớn nhất.

Titanic (1912)

RMS Titanic was the largest passenger ship at the beginning of the 20th century.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

From the 1940s, the increasingly large aircraft carriers became the masters of the oceans.

Added to your cart.