Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Types of surface epithelium

Types of surface epithelium

Surface epithelia cover the external and internal surfaces of the body.

Sinh học

Từ khoá

mô biểu mô, tế bào biểu mô, tích hợp, biểu mô cột, biểu mô vảy, biểu mô hình khối, màng nhầy, sừng hóa, chưa sừng hóa, đơn lớp, phân tầng, biểu mô, nội mô, absorptive surface, lớp keretinous, mô sẹo, nhân loại, động vật, sinh học

Các mục liên quan

Các lớp của da; xúc giác

Da là lớp mềm bao bọc cơ thể của chúng ta, ba lớp của nó là biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da.

Các loại mô cơ

Có ba loại mô cơ trong cơ thể người, đó là cơ trơn, cơ xương và cơ tim.

Connective tissues

Connective tissues include loose and dense connective tissues, adipose tissue, blood, tendon and bone tissue.

Levels of biological organisation

This animation presents levels of biological organisation from the level of the individual organism to the level of cells.

Mạch máu

Có ba loại mạch máu chính trong cơ thể người, đó là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.

Các cơ ở người

Các cơ xương cấu thành nên bộ phận hoạt động thuộc hệ thống vận động của con người: Chúng giúp cho các xương nơi chúng gắn vào có thể di chuyển được.

Added to your cart.