Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Types of gears

Types of gears

Two meshing gears transmit torque during their rotational motion.

Công nghệ

Từ khoá

bánh răng, homlokfogaskerék, fogasléc, kúpkerék, csavarkerékpár, hipoid kerékpár, csigahajtás, mô-men xoắn, tốc độ quay, Công nghệ, vật lý học

Các mục liên quan

Động cơ Otto bốn kỳ

Hình ảnh này mô tả loại động cơ được sử dụng phổ biến nhất trong xe hơi.

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Cối xay gió

Các cơ cấu chuyển đổi năng lượng gió thành dạng năng lượng hữu ích đã được sử dụng từ thời Trung Đại.

Cối xay nước

Ngườii Trung Cổ sử dụng những máy móc chuyển năng lượng của dòng nước chảy thành các dạng năng lượng hữu ích.

How does it work? – Escalator

This animation demonstrates how an escalator works.

How does it work? - Differential gear

A differential allows the driven wheels of a car to rotate at different speeds when the car is turning.

How does it work? - Gearbox

In transmission systems, the engine torque is modified by reducing or increasing rotational speed.

The physics of bicycles

Some principles of physics can be demonstrated through the functioning of bicycles.

Inventions in the textile industry, 18th century

Inventions in the 18th century resulted in huge advances in the development of the textile industry.

Động cơ diesel

Kĩ sư người Đức Rudolf Diesel đã sáng chế ra động cơ diesel vào năm 1893.

Added to your cart.