Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Types of farms and villages

Types of farms and villages

The structure and density of farms and villages depend on the geographical features of the region.

Địa lý

Từ khoá

nông trại, ngôi làng, giải quyết, scattered settlement, szórt tanya, sortanya, cluster village, szalagtelkes falu, làng tuyến tính, grid village, nông nghiệp, sản xuất cây trồng, chăn nuôi động vật, môn địa lý

Các mục liên quan

Medieval farmhouse

Farmhouses in the Middle Ages were simple, single-storey structures built from earth, mud and wood.

Farming techniques

Farming techniques evolved with the development of human civilisation in the Middle Ages and the Modern Age.

Log house

Log houses were a typical type of dwellings in Hungary in the Árpád era.

Market town (Kingdom of Hungary)

Market towns became the most common type of towns in the Kingdom of Hungary by the Late Middle Ages.

Nông nghiệp chính xác

Hình ảnh này mô tả việc sử dụng công nghệ hiện đại trong nông nghiệp.

Nhà máy điện sinh học

Khí sinh học có thể được sản xuất từ vật liệu hữu cơ (phân chuồng, chất thải thực vật, chất thải hữu cơ) bằng cách sử dụng vi khuẩn. Khí sinh học là hỗn hợp...

Ngôi làng Châu Phi (Sudan)

Các ngôi làng châu Phi thích nghi tốt với môi trường tự nhiên và phản ánh văn hóa của các bộ lạc địa phương.

Added to your cart.