Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Types of dentition in mammals

Types of dentition in mammals

The dentition of different species of mammals reflect their feeding habits.

Sinh học

Từ khoá

động vật có vú, răng, các loại răng, mol, răng cưa, răng nanh, ngà, chuột chù, chó, con ngựa, heo, củ, răng hàm, răng thịt, gumós zápfog, răng hàm sắc, bề mặt khớp, ăn tạp, côn trùng, động vật ăn thịt, động vật ăn cỏ, động vật, động vật có xương sống, sinh học

Các mục liên quan

African elephant

The largest land mammal on Earth.

Domestic dog

Dogs are the domesticated subspecies of grey wolves.

Domestic horse

Horses are domesticated odd-toed ungulates that are used for many purposes.

Dromedary

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

European badger

The European badger is an omnivorous, nocturnal animal. Badger colonies live in large burrow systems, called setts.

Gia súc

Hoạt họa này giới thiệu các động vật thường được nuôi như gia súc và các lát thịt cơ bản của chúng.

Kangaroo xám

Một trong những loài thú có túi lớn nhất.

Răng của con người

Con người có 4 loại răng: răng cửa, răng nanh, răng hàm bé và răng hàm lớn.

Tooth brushing

Careful tooth brushing is an important part of oral hygiene.

Vòng đời của động vật có xương sống

Vòng đời của động vật có xương sống bắt đầu khi một cá thể tạo ra các tế bào sinh sản và kết thúc khi cá thể thế hệ tiếp theo tạo ra các tế bào sinh sản của...

Common bottlenose dolphin

Bottlenose dolphins are sea mammals which use ultrasound for orientation.

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

Voi ma mút

Động vật bộ vòi đã tuyệt chủng có liên quan mật thiết với loài voi ngày nay, thường bị người tiền sử săn bắt.

Chim ưng

Chim ưng là loài chim săn mồi lớn, phổ biến ở châu Âu và châu Á.

Added to your cart.