Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Two-stroke engine

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two (power) strokes.

Vật lý

Từ khoá

động cơ đốt trong, động cơ hai thì, động cơ, động cơ nhiệt, xi lanh, trục điều khiển, khối động cơ, đầu xi-lanh, đường ống nạp, ống xả, trục khuỷu, pít tông, bugi, hình trụ, lượng, nén, bộ chế hòa khí, sức mạnh của cú đánh, Dầu bôi trơn, chu kỳ, hỗn hợp, trabant, nhiệt động lực học, vật lý học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Diesel engine

The German engineer Rudolf Diesel patented the diesel engine in 1893.

Four-stroke Otto engine

This animation demonstrates the type of engine most commonly used in cars.

Radial engine

Radial engines are used primarily in aeroplanes and helicopters.

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines. Unlike internal combustion engines (e.g. Otto-engine), here combustion takes place outside...

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

Động cơ DC

Động cơ DC chứa một nam châm vĩnh cửu và một cuộn dây bên trong nam châm, với dòng điện chạy bên trong nó.

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra sự cách mạng hóa trong kỹ thuật.

Hero’s aeolipile

Hero of Alexandria is the inventor of the first steam engine, although he regarded it as an entertaining toy.

How does it work? - Differential gear

A differential allows the driven wheels of a car to rotate at different speeds when the car is turning.

How does it work? - Gearbox

In transmission systems, the engine torque is modified by reducing or increasing rotational speed.

Motorcycle

This animation demonstrates the construction of motorcycles.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

p-V-T diagram for ideal gases

The relationship between the pressure, volume and temperature of ideal gases is described by the gas laws.

Sự vận hành của những giếng dầu

Tự động hoá việc bơm hút dầu thô lên mặt đất.

Construction of cars

This animations demonstrates the exterior and interior construction of cars, as well as their operation.

Environmentally friendly vehicles

Combining a conventional internal combustion engine propulsion system with an electric propulsion system reduces emission.

Ford Model T

The popular model of the American automobile factory was the first mass-produced car in the world.

Added to your cart.