Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Tutankhamun’s tomb (14th century BC)

Tutankhamun’s tomb (14th century BC)

One of the greatest archaeological finds of the 20th century was the tomb of the Egyptian pharaoh.

Lịch sử

Từ khoá

Tutankhamun, Nebkheperure, pharaoh, buồng chôn cất, Ai Cập, cái thước, vải đắp mặt người chết, Nile, Thung lũng của các vị vua, Di sản thế giới, quan tài, Lord Carnarvon, Howard Carter, lăng mộ đá, Thebes, Nghĩa địa, vật phẩm, triều đại, khảo cổ học, moi lên, nguyền rủa, Thế kỷ 14 trước Công nguyên, cổ xưa, huyền thoại, vẽ tranh tường

Các mục liên quan

Egyptian Pharaoh and his wife (2nd millennium BC)

Egyptian Pharaohs were respected as gods, they were lords of life and death.

Ancient Egyptian deities

Ancient Egyptians worshipped a large number of gods and goddesses.

Archaeological excavation (pit house)

Large construction sites provide archaeologists searching for artefacts with a great deal of work.

Historical topography (notable personalities, universal history)

Find present-day countries related to notable historical personalities.

Hunebeds

These special dolmens located in present-day Netherlands were built about 5,000 years ago.

Kim tự tháp Ai Cập (Giza, thế kỷ 26 trước Công Nguyên)

Thành Phố Người Chết Giza là kỳ quan Cổ Đại duy nhất còn nguyên vẹn.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Pyramid of Djoser (Saqqara, 27th century BC)

The step pyramid, built in the 27th century BC, was the first pyramid in Egypt.

Rosetta Stone

The Rosetta Stone helped to solve the mystery of hieroglyphics.

Wonders of the Ancient World

Today only one of the Wonders of the Ancient World is still intact: the Pyramids of Giza.

Ancient Egyptian house

An average Egyptian dwelling consisted of regularly arranged rooms.

Ancient Egyptian sailing boat

The river and marine sailing boats of ancient Egypt were one-masted, oared boats

Battle of Kadesh (1285 BC)

The outcome of one of the greatest battles in the history of the ancient East (fought by the Egyptians and Hittites) was indecisive.

Clothing in ancient Egypt

Inhabitants of ancient Egypt wore characteristic clothes and jewellery.

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Ai Cập cổ đại được gọi là "món quà của sông Nile", vì con sông này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh Ai Cập.

Added to your cart.