Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Từ trường của Trái Đất

Từ trường của Trái Đất

Các cực từ Bắc và cực từ Nam của nam châm Trái Đất nằm ở gần Bắc Cực và Nam Cực địa lý.

Địa lý

Từ khoá

từ trường, Trái đất, từ tính, đường sức từ, trục từ, trường lực, la bàn, học thuyết quả cầu tuyết trái đất, đảo ngược địa từ, cây sào, nam châm, rạng Đông, gió trời, trục quay, cốt lõi, sản xuất nhiệt, môn địa lý

Các mục liên quan

Cấu trúc của Trái Đất (Trung Cấp)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

ISS

The International Space Station is a habitable satellite built with the cooperation of 16 countries.

Mặt Trời

Đường kính của Mặt Trời lớn gấp khoảng 109 lần đường kính của Trái Đất. Phần lớn khối lượng của nó được tạo thành từ hydro.

Máy phát điện và động cơ điện

Máy phát điện chuyển hóa cơ năng thành điện năng, trong khi động cơ điện chuyển hóa điện năng thành cơ năng.

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

Phòng thí nghiệm của Nikola Tesla (Shoreham, USA)

Nhà vật lý - nhà phát minh và kỹ sư điện, người chủ yếu làm làm việc về kỹ thuật điện, là một trong những nhân vật nổi bật nhất của cuộc cách mạng công...

Sự hình thành của Trái Đất và Mặt trăng

Hoạt ảnh mô tả quá trình hình thành nên Trái Đất và Mặt trăng.

Sét

Sét là hiện tượng phóng điện một cách đột ngột kèm theo một âm thanh gọi là sấm.

Tàu đệm từ

Một trong những phương tiện vận chuyển tân tiến nhất là tàu đệm từ, nó có thể đạt được vận tốc trên 400 km/h.

The work of Carl Friedrich Gauss

Carl Friedrich Gauss was one of the greatest mathematicians of all time.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Cấu trúc của Trái đất (cơ bản)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Chuông điện

Một loại chuông cơ học hoạt động dựa trên nam châm điện.

Máy phát điện (trung cấp)

Máy phát điện chuyển cơ năng thành dòng điện một chiều.

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Added to your cart.