Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Tsunami

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Địa lý

Từ khoá

sóng thần, động đất, biển, wave, sóng cao, cảnh báo sóng thần, mảng kiến ​​tạo, tâm chấn, kiến tạo địa tầng, thảm họa, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Các điểm nóng

Điểm nóng là khu vực thuộc lớp vỏ Trái Đất, nơi mắc ma thường dâng lên trên bề mặt và gây ra hoạt động núi lửa.

Các mảng kiến tạo

Các mảng kiến tạo có thể di chuyển và tương tác lẫn nhau.

Sự hình thành của núi lửa tầng

Núi lửa tầng bao gồm các lớp tro núi lửa, mảnh vụn núi lửa và dung nham.

Đặc điểm của sóng âm

Hình ảnh này giải thích các đặc điểm quan trọng của sóng qua sóng âm.

Động đất

Động đất là một trong những hiện tượng thiên nhiên gây tàn phá nhiều nhất.

Biển định hình bề mặt Trái Đất như thế nào?

Nước biển, là một ngoại lực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bờ biển.

Folding (advanced)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Hoạt động núi lửa

Hoạt ảnh mô phỏng các loại phun trào núi lửa khác nhau.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Seas and bays

This animation demonstrates the most important seas and bays.

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Hải lưu

Băng chuyền đại dương là hệ thống hải lưu trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn tới khí hậu của Trái Đất.

Thủy triều

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra.

Added to your cart.