Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Trùng biến hình amip

Trùng biến hình amip

Các sinh vật đơn bào dị dưỡng tồn tại phổ biến với hình dạng liên tục thay đổi.

Sinh học

Từ khoá

amoeba, sinh vật đơn bào, đơn bào, ngụy túc, thực bào, sự ăn vào, không bào tiêu hóa, không bào hợp đồng, Tubulinea, Đại hoàng, tế bào cơ quan, dị dưỡng, nước ngọt, Plasmodroma, động vật, sinh học

Các mục liên quan

Trùng đế giày

Sinh vật nhân chuẩn đơn bào có lông sống phổ biến trong nước ngọt.

Trùng roi xanh

Sinh vật nhân thực đơn bào sống trong nước ngọt có khả năng tự dưỡng lẫn dị dưỡng.

Con sứa

Sứa là loài động vật biển sống trôi nổi thuộc ngành cổ xưa nhất của phân giới Eumetazoans là Ruột khoang.

Quang hợp

Thực vật có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (carbon dioxide và nước).

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Vi khuẩn (hình cầu, hình que, hình xoắn ốc)

Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau, như hình cầu, hình que và hình xoắn ốc.

Virus

Virus bao gồm protein và DNA hoặc RNA, chúng lập trình lại các tế bào bị nhiễm virus để tạo ra nhiều virus hơn.

ADN

Phân tử mang thông tin di truyền trong tế bào.

Giảm phân

Giao tử của chúng ta là các tế bào đơn bội được tạo ra từ các tế bào lưỡng bội nhờ giảm phân, một dạng phân chia tế bào đặc biệt.

Nấm

Nấm là quả thể nhiều cùi của một loại nấm, được tạo ra từ sợi nấm.

Sắp xếp vật liệu di truyền

Tế bào nhân chuẩn với nhân kích thước chỉ vài micromet có thể chứa gần 2 mét ADN, được cuộn nhiều lần.

So sánh nấm ăn được và nấm độc

Một số loại nấm có độc và có thể dẫn đến tử vong cho con người khi ăn phải, trong khi những loại nấm khác có thể ăn được và được sử dụng rộng rãi trong nấu...

Added to your cart.